Ochrana osobních údajů

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů je společnost bytové studio FREN, se sídlem ve Frenštátě p. R., IČ: 09113398, Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nový Jičín. Kontaktní údaje prodávajícího: email: nabytekfrenstat@seznam.cz, tel.č.: +420 727 966 229 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány pro účely registrace, nákupu prostřednictvím internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajících mezi vámi a společností Bytové studio FREN. Jde o následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodací adresa, IP adresa zákazníka.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas tímto daný správci ve smyslu:

- plnění smlouvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR práv a plnění povinností správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- článku 6 ods.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále "GDPR") pro účely přímého marketingu, pokud nedošlo k objednávce zboží,
- oprávněný zájem správce k provedení přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu, nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Bytové studio FREN.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT
Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu) nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail nabytekfrenstat@seznam.cz nebo info@bytovestudiofren.cz.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT
Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
- kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další zprostředkovatel
- společnost , sídlem  IČ: ., jako zprostředkovatel pro vedení účetnictví

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na přenositelnost osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad.

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT
Správce se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámili a bezvýhradně s nimi souhlasíte. Správce si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky. Aktuální verze podmínek je zveřejněna na internetových stránkách správce.

 

Datum poslední aktualizace 14. 4. 2022

 

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme společnost Bytové studio FREN ( nabytekfrenstat@seznam.cz)

 Provozujeme e-shop na webových stránkách www.bytovestudiofren.cz

 Pro poskytování prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)